Communicatie en samenwerking zijn belangrijk. Op onze school werken directie, leerkrachten, leerlingen en ouders samen om een aangename sfeer te creëren. Via de leerlingenraad en het oudercomité proberen we aan iedereen gehoor te geven.
In het oudercomité zitten ouders, leerkrachten en directie rond de tafel. Ze bespreken verschillende onderwerpen rond het schoolgebeuren en willen het contact tussen ouders en school verbeteren.
De leerlingenraad wil de stem van onze leerlingen laten horen. Een groepje enthousiaste leerlingen bespreekt samen met een aantal leerkrachten de noden en ideeën van leerlingen en probeert het leefklimaat op school aangenamer te maken. 
broederscholen logo
adres
Broederschool Eerste Graad
Kroonmolenstraat 8, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 361 16 61
info@1stegraad.broeders.be