INFO INSCHRIJVINGEN
 
 
SCHOOLJAAR 2020-2021
 
Inschrijven in het eerste jaar A
 
Voor het schooljaar 2020-2021 gebeuren de inschrijvingen voor het eerste leerjaar digitaal .
D.w.z. dat u zich als ouder moet registreren op een digitaal platform.

Dit kan via www.naarhetsecundair.be

Van daaruit doet u de aanmelding voor de school van uw keuze.

Het is belangrijk om de correcte timing van de inschrijvingsprocedure goed te kennen én te volgen.
We zetten graag alles even op een rijtje.
 

 1.  AANMELDEN:
  • Tussen 30 maart 2020 vanaf 9.00 uur tot en met 24 april 2020 om 15.00 uur kan u uw kind digitaal aanmelden bij de school van uw keuze. U kan verschillende scholen opgeven (een 1e keuze, een 2e keuze, ….).

  • Tussen 25 april 2020 en 5 mei 2020 worden de plaatsen toegewezen (door het digitaal softwaresysteem). Hierbij wordt rekening gehouden met de voorrangsgroepen (broers en zussen, kinderen van personeel) en de school van uw 1e keuze. In die periode is het digitaal systeem afgesloten en kan u niet meer aanmelden!

  • Vanaf 6 mei 2020 krijgt u een bericht over de u toegewezen school.

  • Vanaf 9 mei 2020 tot 3 juni 2020 kan u uw schoolticket verzilveren.
  • Vanaf 8 juni 2020 starten de “vrije (= nog niet digitaal aangemelde) inschrijvingen”. LET OP: mogelijks komen deze inschrijvingen achteraan op de wachtlijst! Vanaf dan telt immers de chronologie! Dit kan enkel via telefonisch contact op het nummer 03/361 16 61.

 1.   VOLTOOIEN:
  • Wanneer uw kind het eindrapport van de basisschool heeft (eind juni), moet u nog enkele documenten binnenbrengen op onze school.  Op dat moment vernemen we graag de definitieve keuze (uit onze opties Economie en Organisatie, Moderne Talen en Wetenschappen en Latijn) die uw kind maakt. U krijgt dan ook alle startinfo voor het komende schooljaar. Hoe we dit praktisch gaan organiseren, wordt nog verder bepaald.            
  • Op dat moment is uw kind écht ingeschreven en kan u met een gerust gemoed de vakantie in.
Inschrijven in het tweede jaar A
 
Leerlingen van het 2e jaar kunnen inschrijven vanaf maandag 17 augustus 2020 om 9.00uur. De inschrijvingen kunnen alleen digitaal via deze link.
Wie zich inschrijft komt automatisch op een wachtlijst terecht in afwachting van het aantal beschikbare plaatsen.
 
 
Voor alle duidelijkheid: deze afspraak geldt niet voor eigen leerlingen die nu al in het eerste jaar zitten en die op het einde van het schooljaar overgaan van het eerste naar het tweede jaar. Zij zijn immers "eigen" leerlingen en zijn automatisch ingeschreven in het tweede jaar.
broederscholen logo
adres
Broederschool Eerste Graad
Kroonmolenstraat 8, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 361 16 61
info@1stegraad.broeders.be