INFO INSCHRIJVINGEN 2022-2023
INSCHRIJVINGEN voor het eerste jaar - www.naarhetsecundair.be
 
Digitaal aanmelden
 
Van 28 maart 2022 (9u) t.e.m. 22 april 2022 (14u)
Het tijdstip waarop je dit binnen deze periode doet, speelt geen rol.
 
Toewijzing school
Op 4 mei 2022 worden de plaatsten toegewezen. U krijgt hiervoor een mail van de scholengemeenschap.
 
Inschrijving met toewijzing
 
Wij voorzien twee speciale verzilveringsmomenten.
7 mei 2022 van 13u30 tot 17u30
10 mei 2022 van 17u tot 19u30
 
-> u krijgt hiervoor een inschrijvingsmail van de school
Daarna enkel via afspraak en binnen de schooluren.
 
Vrij inschrijven
 
Wie niet digitaal aangemeld is kan nog inschrijven vanaf 2 juni 2022 in de scholen waar nog vrije plaatsen zijn.
 
Bevestigen inschrijving
 
Wanneer u het eindrapport van de bassischool ontvangt, moet u opnieuw langskomen op school om uw aanmelding om te zetten in een
definitieve inschrijving.
 
INSCHRIJVINGEN voor het tweede jaar - vanaf 2 mei 2022
 
 
broederscholen logo
adres
Broederschool Eerste Graad
Kroonmolenstraat 8, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 361 16 61
info@1stegraad.broeders.be